Co je tepelná bilance a jak účinně měřit úsporu domu

Ve fázi projektování domu se dnes již každá seriózní architektonická kancelář zabývá, kromě jiného, také projekcí energetické bilance stavby, kterou navrhuje. I když se cestou od rýsovacího prkna či monitoru počítače ke konečné kolaudaci daný projekt ještě mnohokrát promění, je možné dopředu spočítat přibližnou tepelnou bilanci dané stavby i v několika jejich variantách. Stanovení tepelné bilance objektu vám následně velmi pomůže při výběru prvků tepelného komfortu, a to od orientace a prosklení stěn, až po výběr topného systému či klimatizace.

Tepelná bilance

Tepelnou bilancí rozumíme u staveb takový stav vnitřního klimatu, kdy jsou tepelné ztráty a tepelné zisky v rovnováze a nastane rovnovážné klima. Tepelnou bilanci stanovujeme zejména proto, abychom byli schopni určit požadavky na externí zdroje tepla, tedy takové, které pomáhají budově dosáhnout optimální teploty pro její obyvatele. Externími zdroji tepla je tedy např. vytápěcí systém, nejrůznější vodiče tepla a zásobníky, krbová kamna, tepelná čerpadla a další. Interními zdroji bychom si pracovně mohli nazvat přirozené teplo, které vydávají rozvody teplé vody, obyvatelé uvnitř domu, zisky se slunečního záření či z aktuální teploty vzduchu.

tepelná čerpadla

Faktory ovlivňující tepelnou bilanci

Jednotlivé faktory, které ovlivňují tepelnou bilanci je možné rozdělit v zásadě do dvou skupin, a to na faktory pozitivní a negativní. Pozitivními faktory rozumíme zejména účinnost tepelného systému, materiál izolace domu, tepelné izolační vlastnosti oken, orientaci oken na jih a další jevy, které přispívají ke kumulaci či generaci tepla v interiéru. Mezi záporné faktory pak nejčastěji řadíme orientaci oken na sever či východ, stínění, tepelné ztráty oken a jiných povrchů, tepelné mosty či prostupnost tepla některou částí stavby (špatně izolované základy a technické šachty). Všechny tyto faktory, které poměrně přehledně uvádí norma ČSN EN ISO 13790 je nutné vzít v potaz, při projektování vašeho rodinného domu, či rekonstrukci vašeho bytu a to i s případnými variantami, aby v důsledku změn požadavků, ať už finančních nebo technických bylo možné rozvahu tepelné bilance přizpůsobit aktuální situaci.

Zásadní referenční nástroj pro stanovení úspory

Dobře a kvalitně sestavená bilance se stane neocenitelným vodítkem při rozvaze o možnostech úspor za tepelnou energii. S přehledně vypracovanou bilancí totiž snadno odhadnete nejenom příkon celé soustavy, ale také délku topné sezóny a její začátek vzhledem k aktuálnímu počasí. Pro kontrolu správného fungování celé soustavy, pak doporučíme instalovat v domě zařízení na měření dodávek tepla, a to alespoň ve formě indikátorů tepla připevněných na rozvodech či v ideálním případě kompaktní měřiče tepla, které zavedete přímo do otopné soustavy. Výraznější rozdíly mezi projekcí tepelné bilance a skutečnými výsledky naměřenými pomocí těchto přístrojů totiž mohou indikovat technickou závadu na otopné soustavě, přítomnost tepelných mostů v interiéru, či problémy v konstrukci domu nejrůznějšího druhu, které byste v běžné situaci museli zaplatit v konečném vyúčtování nákladů na topení, aniž byste o tom věděli.

Chytré technologie vyhodnocují samy

Existují ovšem i systémy, které měří hodnoty příkonu i výkonu v reálném čase a za použití parametrů přímo vaší domácnosti. Mezi takové topné systémy patří systém iClima, unikátní české řešení, v jehož jádru stojí spojení tepelných čerpadel a nízkoteplotních kapilárních rozvodů, umístěných přímo pod omítkou, podlahami a stropy interiéru. Systém iClima je totiž už od začátku řízen unikátním algoritmem, který se postará o to, abyste za běžných podmínek mohli dosáhnout až 90% úspor za tepelné energie, a to hlavně díky vysoké účinnosti tepelných čerpadel a hustotě sítě kapilár, které nejenom nahradí problematická podlahová topení, ale zároveň plně nahradí i klimatizační jednotky v zimě. Řešení iClima tedy nabízí vysoké úspory a definitivní vyřešení tepelné pohody interiéru, a to jak v létě, tak i v zimě.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

eKompetence.cz

StyleMag.cz

In-In.cz

Related posts

Leave a Comment