Co je tepelná bilance a jak účinně měřit úsporu domu

Ve fázi projektování domu se dnes již každá seriózní architektonická kancelář zabývá, kromě jiného, také projekcí energetické bilance stavby, kterou navrhuje. I když se cestou od rýsovacího prkna či monitoru počítače ke konečné kolaudaci daný projekt ještě mnohokrát promění, je možné dopředu spočítat přibližnou tepelnou bilanci dané stavby i v několika jejich variantách. Stanovení tepelné bilance objektu vám následně velmi pomůže při výběru prvků tepelného komfortu, a to od orientace a prosklení stěn, až po výběr topného systému či klimatizace. Tepelná bilance Tepelnou bilancí rozumíme u staveb takový stav vnitřního…

Read More