Vyznáte se v jističích?

Jističe patří k základní výbavě každého domu, bytu, domácnosti. Víte, na jakém principu jističe fungují a proč jsou tak důležité? Vyznáte se v jejich typech a umíte zvolit ten správný právě pro vaši domácnost? V článku se vám pokusíme jednoduše vysvětlit, jak to s jističi chodí a jak je vybírat a používat.

Jistič nebo pojistka?

Jistič je elektrické zařízení, které hlídá nadproud nebo zkrat. Pokud začne jističem téct větší proud, než je určeno, automaticky odpojí přívod elektrického proudu do elektrického obvodu (resp. spotřebiče). Tímto vypnutím brání jeho přetížení. Jističe někdy nesprávně nazýváme pojistky. Pojistka se na rozdíl od jističe musí po přetížení vyměnit, jističe stačí tzv. nahodit, opět zapnout.

Čemu jistič zabrání?

Jistič okamžitě vypne přívod nadměrného proudu do obvodu a tím nám může zachránit nejen spotřebič, který by nadměrný proud poškodil, ale také zdraví. Úrazy elektrickým proudem jsou nebezpečné a mohou způsobit smrt, proto dbejte na pravidelnou kontrolu funkčnosti jističů. Pokud vám jističe padají pravidelně, signalizuje to často problém se spotřebičem nebo obvodem, proto je nutné nechat je zkontrolovat nebo vyměnit.

Jaké druhy jističů známe?

Všechny druhy jističů mají totožnou funkci, liší se ale v parametrech v závislosti na napěťové třídě, velikosti mezního proudu a druhu jističe.

Podle počtu pólů je dělíme na

 • Jednopólové
 • Třípólové

 

Podle druhu proudu je dělíme na

 • Stejnosměrné
 • Střídavé
 • Univerzální

 

Podle velikosti jmenovitého proudu na:

 • drobné (do 63 mA),
 • střední (100 mA – 630 A)
 • velké (nad 1000 A).

 

Jističe si můžeme také rozdělit podle charakteristiky na jištění na:

 • B – obvody s nízkými proudovými rázy, vedení, zásuvky, malé skupiny žárovek (zkratová spoušť: 3-5 x In) 
 • C – obvody s vyššími proudovými rázy, motory, velké skupiny žárovek (zkratová spoušť: 5-10 x In)
 • D – obvody s vysokými proudovým rázy, velké induktivní / kapacitní zátěže, transformátory, motory (zkratová spoušť: 10-20 x In). 

Výběru jističů věnujte při instalaci nových dostatečnou pozornost, vyznat se v nich je totiž někdy trochu věda. Nezapomeňte se také vždy v každém prostoru, kde trávíte čas, informovat o jejich umístění. Pokud jistič spadne, je důležité první zjistit a opravit příčinu, pak ho můžete znovu nahodit.

Related posts

Leave a Comment