Ruční lis na PET láhve pro domácnost

V poslední době se nejen u zahraničních sousedů, ale také u nás klade důraz na recyklaci a třídění odpadů, což je určitě správně. Pravděpodobně všichni dobře znají nádoby na tříděný odpad. Některé jsou na papír, plast a plechovky, odpadky se zbytky potravin, sklo a klasický. Každé město či obec to může mít jinak. Ovšem pokud se určitý odpad vyváží pouze co dva týdny, může vznikat problém. Jak si poradit s tříděným odpadem Doma pak hromadíme hezkou sbírku odpadků, a to zcela určitě není příjemné. Ale i na tento aspekt se myslelo. S papíry…

Read More