Mobilní úpravny vody

Pod úpravou vody si většina lidí představí průmyslové úpravny. Ty jsou nejdůležitější k tomu, abychom mohli konzumovat vodu, která je zcela zdravotně nezávadná.

Co když ale přestanou průmyslové úpravny fungovat a plnit svůj účel? V tomto případě přichází na řadu úpravny záložní. Říká se jim mobilní a právě na tyto se více zaměříme.

Použití mobilní úpravny

Mobilní úpravny vody se využívají při přerušení hromadného zásobování pitnou vodou. K přerušení může dojít např. v době povodní, zemětřesení, válečných konfliktů nebo živelných pohrom.

Umožňují úpravu vody z podzemních i povrchových vod. Jsou optimální a flexibilní cestou k rychlému získání pitné vody z různých zdrojů.

Rozdělení mobilních úpraven vody

Úpravny lze dělit podle toho, kde je používáme.

  • pro domácí použití
  • pro profesionální a komerční provozy
  • pro průmyslové aplikace

První typ úpraven je vhodný jak pro domácnost, tak i pro kanceláře či veřejné prostory. Některé lze použít i v kavárnách a restauracích. Jsou to hlavně úpravny tvrdé vody.

Profesionální úpravnu nalezneme v laboratořích a nemocnicích. Jde o získání dokonale čisté vody.

V průmyslu uvidíme velké úpravny s technologií ultrafiltrace nebo multimediální filtrační systémy, sloužící pro úpravu většího množství mechanických nečistot. Lze upravovat i mořskou vodu, kterou je nutno zbavit soli.

Vybavení a kapacita mobilní úpravny

Mobilní úpravny se skládají z technologií potřebných k úpravě vody, dále obsahují agregát, akumulaci upravené vody a další příslušenství dle přání zákazníka.

Disponují kapacitou až v řádu stovek m3/h.

Využití mobilní úpravny

Armáda – Vojenské a polní tábory, při cvičeních nebo při nasazení v rámci vojenských misí.

Humanitární pomoc – Humanitární zásobovací akce, tábory pro uprchlíky nebo zásobování pitnou vodou v kontaminovaných oblastech.

Civilní ochrana – Pevná součást integrovaného záchranného systému. Použití zejména při živelných pohromách, zemětřeseních nebo záplavách.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Copywrighter.cz

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

Related posts

Leave a Comment