Komerční nemovitosti dobře odolávají krizi, najdete je v portfoliu DRFG

Z dostupných dat vyplývá, že poslední ekonomická krize, která nastala v roce 2008, neměla ve výsledku velký dopad na maloobchodní řetězce – některé naopak prosperovaly.
Lukáš Kovanda, hlavního ekonom podílových fondů CZECH FUND, se domnívá, že hlavním důvodem se stal prodej produktů běžné spotřeby oproti prodeji luxusního zboží.  Zkrátka běžné zboží se dobře prodává i v době ekonomické krize.

Retailové řetězce, podle Kovandy, zpomalením ekonomiky příliš netrpí. Což je dobrá zpráva pro nemovitostní fond, který své působení soustředí převážně na retail. Komerční nemovitost může investorům zajistit stabilnější výnos v dlouhodobém měřítku, důvodem je právě již zmiňovaná odolnost vůči ekonomickým výkyvům. Portfolio podílových fondů CZECH FUND, které spadají pod investiční skupinu Davida Rusňáka, obsahuje retail parky a obchody se zaměřením na prodej středním vrstvám obyvatelstva, díky kterému dokáží přečkat i časy, které doprovází zhoršené ekonomické podmínky.

Značka podílových fondů CZECH FUND patří do skupiny DRFG

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND má na starosti investování do obchodních zón. V praxi to znamená vyhledávání retail parků ve městech střední velikosti v České republice. Tato místa jsou mnohdy jedinou možností, kde mohou obyvatelé zboží nakoupit. Tudíž nemají prakticky žádnou konkurenci ve svém blízkém okolí. Obsazenost objektů, které má fond ve správě, je v současnosti 96 %, tedy nijak významně neklesla. 

Nájemní smlouvy v dlouhodobém horizontu čtyř až pěti let, v případě potravinářských řetězců je to i více než deset let, poskytují vyhlídku na stabilní výnosy. Lukáš Kovanda také dodává, že příslib stabilního, dlouhodobého výměru nájemného je zcela zásadní při zhodnocování fondu jako takového.

Do nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND může investovat téměř každý. Počáteční investice začíná už na 500 korunách za měsíc. Fond je na trhu od roku 2016, za toto období přinesl svým investorům zhodnocení +19,28 % (23.02.2016 – 31.10.2019).

Název investiční skupiny DRFG se skládá z iniciál svého zakladatele Davida Rusňáka, zbylá dvě písmena označují spojení Family Group.

Related posts

Leave a Comment