Kdy hrozí odpojení od elektroměru a jak nepříjemné situaci předejít?

Dokážete si představit život bez elektřiny? Předpokládáme, že i vaše domácnost je na ni závislá a nevyužívá jiné zdroje energie. Představte si však situaci, kdy vás dodavatel od elektřiny „odstřihne“. Kdy k tomu může dojít? Jedná se o následující případy: po přestěhování do nového bytu, po neuhrazení faktury a následkem poruchy či havárie.

Přestěhovali jste se do bytu s odpojeným elektroměrem?

I to se může stát. Přestěhovali jste se do nového bytu a s údivem zjistili, že nefungují světla ani zásuvky. Důvod je prostý – technik elektřinu odpojil a odebral elektroměr. Odborníci z ABAXu – revize elektro Karlovy Vary radí postupovat následujícím způsobem: kontaktujte vybraného dodavatele a zašlete mu žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě. Dodavatel následně dokument předá distributorovi.

Dalším krokem je zpracování zprávy ohledně revize elektrorozvaděčů, kterou vypracuje revizní technik. Poté má dodavatel 30 dní na zpracování a připojení elektroměru. Obvykle je vše vyřízeno do 14 dní.

Nezaplatili jste fakturu?

Dodavatel vás může odpojit od elektřiny také z důvodu neuhrazení faktury. Většinou se tak děje po opakovaném upozornění na neuhrazenou platbu. Jestliže jste se dostali do finančních problémů, kontaktujte dodavatele a pokuste se s ním domluvit na řešení ještě před tím, než dojde k odpojení elektroměru – vyhnete se tím poplatkům za opakované připojení.

Došlo k havárii?

Pokud byla dodávka elektrické energie přerušena z důvodu havárie nebo následkem živelné pohromy, musí ji dodavatel vyřešit do 18 hodin (v Praze do12 hodin), jinak zákazníkům vzniká právo na odškodnění. Plánovaná odstávka musí být nahlášena min. 15 dní předem.

Related posts

Leave a Comment