Jaké doklady potřebujete pro demolici objektu?

Předtím, než přistoupíte k demolici, si musíte vyřídit některé povinné doklady. Jaké to jsou?

Žádost o demolici

Pokud byl objekt staven bez nutnosti povolení nebo ohlášení, můžete jej také bez povolení a ohlášení zbourat. V opačném případě je nejdříve nutno vyřídit žádost o demolici. Její součástí je například povolení od vašich sousedů, doložení plánů bourané stavby, nebo pasport. V případě, že se bude jednat o stavby většího rozměru, je nutno doložit také projekt demolice. Tento dokument doložíte stavebnímu úřadu, který vaši demolici buď schválí, nebo ji zamítne.

Jak je to se sousedy

V rámci žádosti o demolici budete potřebovat písemné vyjádření sousedů stavby, kteří souhlasí s demolicí. Pokud se objekt nachází v sousedství pozemku obce, budete potřebovat také souhlasný verdikt obce.

Žádost o přeložku

Zde přecházíme k nejnákladnější položce. Distributor si totiž za přeložku elektřiny může nárokovat až 150 tisíc korun. Právě dodavatele elektřiny budete v rámci Žádosti o přeložku žádat o to, aby přeložil elektrické vedení. K této žádosti budete potřebovat mimo jiné také snímek pozemkové mapy, ve kterém je vyznačena daná nemovitost, a ve které je také zakreslena stávající distribuční soustava včetně označených úseků, které si budete přát přeložit. Jestliže disponujete plány pro novou nemovitost, je vhodné ji také přiložit.

Když je po všem

“Papírovací” kolečko se uzavře teprve v době, kdy bude demolice hotova. Budete ještě muset absolvovat dvě návštěvy úřadů. První povinností bude nahlášení úspěšně provedené demolice vašemu nejbližšímu stavebnímu úřadu. A druhou nutností je ještě povinnost odstranit zbouranou nemovitost z katastru nemovitostí. Tedy potvrzení, která vám stavební úřad vydá, ještě předat katastrálnímu úřadu.

Některé dokumenty musíte mít zajištěny ještě před demolicí. Ale i po jejím provedení stále zbývají dva úkony, na které v žádném případě nesmíte zapomenout. Vyhnete se tak nepříjemným pokutám.

Až potom můžete začít se prací na demolici, likvidací odpadu, případně drcení suti. Administrativou se však začíná.

Related posts

Leave a Comment