Čo potrebujeme pre hladké vybavenie hypotéky?

Chcete si vybaviť hypotéku a najradšej by ste to mali za sebou rýchlo a efektívne? Ako si vybaviť hypotéku s hladkým a istým priebehom a zbytočne pritom neriskovať odmietnutie? Nestačí k tomu len nejaká hypotekárna kalkulačka. Potrebná je najmä príprava  aj naše „finančné zdravie“.

Čo potrebujeme z dokladov a dokumentov?

Pri vybavovaní hypotéky potrebujeme tie najzákladnejšie dokumenty. V prvom rade dva doklady totožnosti každého žiadateľa o úver. Takisto potrebujeme doklad, ktorý preukazuje výšku nášho príjmu.

Toto majú uľahčené zamestnanci – pretože v ich prípade si vie banka zistiť ich príjem s pomocou sociálnej poisťovne.

Ak sa však venujete podnikaniu, ste samostatne zárobkovo činná osoba prípadne konateľ firmy, vtedy je dobré mať so sebou pri vybavovaní hypotéky aj kópiu daňového priznania.

Nehnuteľnosť a prislúchajúce doklady:

  • List vlastníctva od nehnuteľnosti, ktorá sa založí za hypotéku.
  • Kópia mapy z katastrálneho úradu.
  • Ak ide o stavbu rodinného domu, alebo pozemku, tak je nutné mať so sebou geometrický plán.
  • Stavebné povolenie ak ide o stavbu.
  • Kolaudačné rozhodnutie ak ide o už postavenú nehnuteľnosť.

Ako môžeme vidieť, investície do nehnuteľností a do vlastného bývania nemusia byť až tak jednoduché, ako sa nám môže zdať na prvý pohľad.

Možná pomoc pri vybavovaní hypotekárneho úveru.

Pri vybavovaní hypotéky si môžeme sami porovnať jednotlivé banky, ich podmienky a následne si zvoliť tú, ktorá nám najviac vyhovuje. No ani vtedy nemusíme mať istotu, že nám banka hypotéku schváli. V hre je totiž príliš veľa parametrov.

Napríklad môžeme počítať s určitým príjmom, ktorý máme a z neho sa odvíjame pri prepočte hypotéky. Nemusíme si však uvedomiť, že ak náš príjem pramení zo zahraničia, banky majú vtedy na takýto príjem iný pohľad a úplne iné pravidlá.

Takisto existujú rôzne pravidlá aj vtedy, ak žiadame o úver ako zamestnanci alebo samostatne činné zárobkové osoby.

Preto môže stať za zváženie aspoň poradenie sa so skúseným hypotekárnym poradcom s bohatou praxou.

Je len pochopiteľné, že ak sa niekto celý život venuje uzatváraniu hypoték, tak má v tejto oblasti oveľa lepší prehľad, ako niekto, kto sa o hypotéky začal zaujímať len teraz. A vďaka týmto skúsenostiam ,neraz aj vďaka nazbieraným známostiam a konexiám je možné vybaviť aj to, čo by sa inak vybaviť nedalo.

Related posts

Leave a Comment